استاد گروه آموزش محیط‌زیست دانشگاه پیام نور و رئیس کرسی یونسکو در آموزش محیط‌زیست

دانشگاه: دانشگاه پیام‌نور استان تهران

مرتبه علمی: استاد

گروه آموزشی: آموزش محیط‌زیست

پست الکترونیکی: sm_shobeiri@pnu.ac.ir


علایق پژوهشی: سیاست گذاری آموزشی در حوزه محیط‌زیست، طراحی الگوی ارزشیابی از دوره های آموزش محیط‌زیست، تهیه محتوا و اجرای دوره های مختلف محیط‌زیستی، آموزش برای پیشرفت پایدار

به وب سایت شخصی دکتر سید محمد شبیری خوش آمدید

هنوز هیج محتوایی برای صفحه اول ایجاد نشده است.